GIFTS


NEW ARRIVALS

a day 152+Jiranarong
23

a day 152+Jiranarong

ขนาดเสื้อที่ยังมีขาย : XL

switch collection

switch คือคอลัมน์ว่าด้วยไอเดียบางชนิดที่กดสวิตช์เปลี่ยนโลกใบนี้ ซึ่งนอกจากตัวหนังสือบอกเล่าเรื่องราวแล้ว คอลัมน์นี้ยังชวน illustrator ชั้นนำของเมืองไทยมาทำภาพประกอบคอลัมน์นี้ให้ลงบนเสื้อยืด!

S (รอบอก 37 นิ้ว ความยาว 24.4 นิ้ว)
M (รอบอก 41.8 นิ้ว ความยาว 28.1 นิ้ว)
L (รอบอก 44 นิ้ว ความยาว 29.1 นิ้ว)
XL (รอบอก 46.4 นิ้ว ความยาว 30.6 นิ้ว)

 

 

- SP1 : 250.00 บาท

จำนวน

- a ady 1500 : 2000.00 บาท

จำนวน

GIFTS

© 2005 - 2018 daypoets.co.,ltd. All Rights Reserved