NEWS :

LEO BIKE PARTY : DARE TO RIDE "ปั่นวัดใจ พิชิตดอยช้าง"

18 August 2018

 

ขอเชิญนักปั่นขาแรง ร่วมกิจกรรม LEO BIKE PARTY : DARE TO RIDE "ปั่นวัดใจ พิชิตดอยช้าง" 
กับเส้นทางสุด Unseen เพื่อพิชิตดอยช้างปั่นสุดแรง แปลงน้ำใจ ให้เป็นจักรยาน เพื่อน้องๆ ที่ขาดแคลน พร้อมปาร์ตี้สุดมัน @ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 จำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น!!!
กติกาการเข้าร่วมทริป
1.ส่งภาพทริปปั่นของคุณ  พร้อมเล่าประสบการณ์ประทับใจสั้นๆ มาทาง INBOX  Facebook : เสือยืด The T-Shirt  Project  
หรือทาง E-Mail: leobikeparty@gmail.com (โปรดระบุข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ นามสกุล  อายุ พร้อม เบอร์โทรติดต่อ)
2.หมดเขตส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2558
3.ประกาศผลภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
* ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 ภาพ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถชวนเพื่อนมาร่วมปั่นได้อีก 1 ท่าน
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุ 20 ปีขั้นไป ต้องมีจักรยานเสือภูเขา หรือจักรยานเสือหหมอบเป็นของตัวเองและมีประสบการณ์ในการปั่นขึ้นเขา
* หลังจากได้รับการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมทริปต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 500 บาท เพื่อรวบรวมรายได้นำไปซื้อจักรยานบริจาคให้โรงเรียนที่ขากแคลน
* การตัดสิ้นของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอเชิญนักปั่นขาแรง ร่วมกิจกรรม LEO BIKE PARTY : DARE TO RIDE "ปั่นวัดใจ พิชิตดอยช้าง" กับเส้นทางสุด Unseen เพื่อพิชิตดอยช้างปั่นสุดแรง แปลงน้ำใจ ให้เป็นจักรยาน เพื่อน้องๆ ที่ขาดแคลน พร้อมปาร์ตี้สุดมัน @ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 จำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น!!!


กติกาการเข้าร่วมทริป

1.ส่งภาพทริปปั่นของคุณ พร้อมเล่าประสบการณ์ประทับใจสั้นๆ มาทาง INBOX  Facebook : เสือยืด The T-Shirt  Project หรือทาง E-Mail: leobikeparty@gmail.com (โปรดระบุข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ นามสกุล  อายุ พร้อม เบอร์โทรติดต่อ)

2.หมดเขตส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2558

3.ประกาศผลภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2558


* ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 ภาพ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถชวนเพื่อนมาร่วมปั่นได้อีก 1 ท่าน

* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุ 20 ปีขั้นไป ต้องมีจักรยานเสือภูเขา หรือจักรยานเสือหหมอบเป็นของตัวเองและมีประสบการณ์ในการปั่นขึ้นเขา

* หลังจากได้รับการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมทริปต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 500 บาท เพื่อรวบรวมรายได้นำไปซื้อจักรยานบริจาคให้โรงเรียนที่ขากแคลน

* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/LeoTshirt/ 

หรือโทร. 092-5708081 (10.30-18.00 น.ในเวลาทำการเท่านั้น)

Tags :

COMMENT

© 2005 - 2018 daypoets.co.,ltd. All Rights Reserved