สำนักพิมพ์เอา(แต่)ใจสาวๆ ที่ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวเล็กน้อย แต่มหาศาลสำหรับผู้หญิง

‘polkadot’ คือสำนักพิมพ์น้องสาวของ a book ในเครือบริษัท daypoets ซึ่งสำนักพิมพ์ polkadot มีความตั้งใจที่จะทำหนังสือที่มีสาระและเปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ความคิดและต่อเติมความฝันให้กับผู้หญิง สนับสนุนให้พวกเขาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง สนใจตัวเองแต่ไม่ละเลยสังคมรอบข้าง
ภายใต้การออกแบบรูปเล่มที่สวยงาม ทันสมัย น่าหยิบอ่านเทียบเท่าหนังสือต่างประเทศ ความพิเศษของ polkadot ที่ต่างจากหนังสืออื่นๆ อยู่ที่เนื้อหาเน้นเรื่องราวใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว หรือ How-To ซึ่งสามารถหยิบจับไปใช้ได้จริงสำนักพิมพ์เอา(แต่)ใจสาวๆ ที่ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวเล็กน้อย แต่มหาศาลสำหรับผู้หญิง

         ‘polkadot’ คือสำนักพิมพ์น้องสาวของ a book ในเครือบริษัท daypoets ซึ่งสำนักพิมพ์ polkadot มีความตั้งใจที่จะทำหนังสือที่มีสาระและเปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ความคิดและต่อเติมความฝันให้กับผู้หญิง สนับสนุนให้พวกเขาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง สนใจตัวเองแต่ไม่ละเลยสังคมรอบข้าง

         ภายใต้การออกแบบรูปเล่มที่สวยงาม ทันสมัย น่าหยิบอ่านเทียบเท่าหนังสือต่างประเทศ ความพิเศษของ polkadot ที่ต่างจากหนังสืออื่นๆ อยู่ที่เนื้อหาเน้นเรื่องราวใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว หรือ How-To ซึ่งสามารถหยิบจับไปใช้ได้จริง


พบกับหนังสือ polkadot ได้ที่นี่

 

© 2005 - 2018 daypoets.co.,ltd. All Rights Reserved